WoonKeur is het resultaat van samenwerking tussen diverse zeer verschillende organisaties.

We noemen er hier een aantal:

  • Consumentenorganisaties (zoals ouderenbonden, organisaties van zieken en gehandicapten en VACpunt Wonen),
  • Aedes (vereniging van woningcorporaties),
  • Vereniging Eigen Huis,
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
  • Bond Nederlandse Architecten,
  • Bouwend Nederland,
  • Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg,
  • Provincie Overijssel,
  • Stichting Kenniscentrum Opplussen.