Modules

Indien u niet het volledige handboek WoonKeur wilt bestellen, dan kunt u kiezen om één of meerdere eisenpakketten (zoals die in het handboek staan) als modules (in pdf bestanden) te bestellen.

 

In totaal zijn er zes modules: uit het eisenpakket WoonKeur Nieuwbouw, vier modules en uit het eisenpakket WoonKeur Bestaande Woningen, twee modules.

 

Modules WoonKeur Nieuwbouw 

Module 1  Basispakket, Ontwerpeisen zie  hoofdstukindeling

Module 2  Basispakket, Eisen uitvoering, deel bouwkundig, zie hoofdstukindeling

Module 3  Basispakket, Eisen uitvoering, deel installaties, zie  hoofdstukindeling

Module 4  Plus Wonen met Zorg, Ontwerpeisen en Eisen uitvoering, zie hoofdstukindeling

 

Modules WoonKeur Bestaande woningen

Module 5  Eisen certificaat C, rollatorgeschikt. Zie  hoofdstukindeling

Module 6  Eisen certificaat D, rolstoelgeschikt. Zie  hoofdstukindeling